Ring til os i dag +45 60 57 85 99
Kærskiftevej 87, 2500 Valby

SKAT & Beslaglæggelse

Aftal et møde Læs mere om vores ydelser

I modsætning til det offentliges inddrivelse af gæld, som indebærer udlæg i immaterielle aktiver, såsom din bankkonto, er en beslaglæggelse, udtagning af dine fysiske aktiver, såsom dit hjem eller bil. Beslaglæggelser sker normalt i skærpede tilfælde, hvor en skatteyder ignorerer mange anmodninger fra SKAT over en længere periode.

En beslaglæggelse, bør der ikke tages let på. SKAT vil i sidste ende forfølge en trussel om beslaglæggelse af dine fysiske aktiver. Man bør ikke tro, at det blot er en trussel, som ikke sker. Ofte vil dine beslaglagte aktiver blive afhentet og solgt på en auktion, ofte for så lidt som halvdelen af sin værdi.

Når SKAT beslaglægger dine aktiver, ønsker de at sælge dem så hurtigt som muligt på en auktion. SKAT vil som regler tage alt hvad du ejer, herunder dit hjem, biler, både, smykker, motorcykler, opsparinger, ja selv din pensionsopsparing.