Ring til os i dag +45 60 57 85 99
Kærskiftevej 87, 2500 Valby

Virksomhed & Selskabs Stiftelse

Aftal et møde Læs mere om vores ydelser

Virksomhed og Selskabs Stiftelse

Den selskabs type, du vælger til din forretning er en af de vigtigste beslutninger, når du overvejer at starte en virksomhed. Det er også vigtigt, at en eksisterende virksomhed gennemgår deres selskabs valg for at sikre, at de har valgt den mest skatte gavnlige struktur.

 Vi vil hjælpe dig med at få en fuldstændig klarhed over dit valg af virksomhed og ejer struktur, vi kan hjælpe dig med at vælge den mest hensigtsmæssige virksomhedens type, der vil give dig den bedste mulighed for at opnå de mest fordelagtige skattemæssige fordele. Vi kan også rådgive dig og hjælpe dig med at skabe en metodisk plan, der i høj grad vil øge dine chancer for en voksende og fornuftig succesfuld forretning. Vi vil hjælpe dig med at undgå de almindelige faldgruber, som mange nye ejere af små virksomheder gør, når de starter deres nye projekter.

Der er flere virksomheds typer at vælge imellem, som hver især genererer forskellige juridiske og skattemæssige konsekvenser. De mest anvendte er Enkeltmandsvirksomheder, Iværksætterselskaber(IVS), Anpartsselskaber (ApS), Aktieselskaber (A/S). Det er vigtigt at vælge den korrekte juridiske struktur i din virksomhed, så du bedst kan nå dine langsigtede forretnings mål. Desuden er der ingen enkelt form for virksomhed, der er passende for alle typer virksomheds ejere.

At vælge en passende virksomheds form når du skal opstarte en forretning er en kritisk og kompleks beslutning. Laver du en forkert beslutning kan det koste en lille virksomheds ejer tusindvis af kroner om året.

At træffe det rigtige valg afhænger af mange faktorer, herunder ejernes behov og mål og de særlige kendetegn ved den pågældende virksomhed.

Nogle af de mest almindelige former for juridiske virksomheder er:

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden er den simpleste form for virksomhed i Danmark. Den bruges typisk af privat personer, der ønsker at starte virksomhed og hvor der ikke er nogen ansatte. Enkeltmandsvirksomhed er en privat ejet selskabsform, som er karakteriseret ved at der kun er én enkelt ejer af virksomheden. I Danmark stilles der ikke særlige krav til stiftelsen af denne personlige virksomhedsform. Det kan dog være et problem, at blive registeret for moms, lønsum eller som arbejdsgiver, hvis man har gæld til det offentlige. Der er ingen særlige kapitalkrav til en enkeltmandsvirksomhed, idet virksomheden kan startes uden at man har skudt nogen penge ind i virksomheden. I enkeltmandsvirksomheder hæfter ejeren dog med hele sin formue og er omfattet af loven om erhvervsdrivende virksomheder, hvilket på dansk kort betyder, at enkeltmandsvirksomheden skal have et bogholderi, og der stilles krav om indsendelse af et regnskab suppleret med eventuelle yderligere oplysninger i forbindelse med selvangivelsen. Der er intet revisionskrav ved en enkeltmandsvirksomhed i modsætning til et selskab. Mange vælger dog at lade en revisor ordne regnskaberne.

Nogle fordele:

 • Den simple virksomhedsform, særligt hvis ejeren udfører størstedelen af job funktionerne
 • Virksomheden skal "blot" overholde bogførings bekendtgørelsen
 • Underskud kan fratrækkes på den personlige selvangivelsen, underskud kan overføres til ægtefællen og, såfremt den nye kontanthjælpsreform ændres, bør underskuddet også kunne overføres til en samlever?.
 • Man kan vælge at bruge Virksomhedsordningen, hvilket kort betyder, at virksomheden kommer til at ligne et ApS, hvor du kan opspare overskud i virksomheden. Du hæfter dog stadig personligt for al gæld i virksomheden.
 • Du kan frit hæve på virksomhedens konto, og bruge pengene privat.

Ulemper:

 • Som selvstændig, er der personlig og ubegrænset hæftelse. Virksomhedens kreditorer bliver derfor helt automatisk også ejerens personlige kreditorer. Virksomhedens ejer oplysninger er tilgængelig i offentlige registre.
 • Hele virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst hos den selvstændige, medmindre han benytter virksomhedsordningen
 • Du kan ikke investere virksomhedens overskud i f.eks aktier eller obligationer og samtidig opnå fradrag for investeringen.

Partnerselskaber (P/S)

Et partner selskab er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab og består af kommanditister og komplementarer. Kommanditisterne er aktionærer og hæfter kun med deres indskud. Komplementaren hæfter med hele sin formue, og kan med fordel være et aktie- eller anpartsselskab, da man derved begrænser komplementarens økonomiske forpligtelser. Der kræves en indskudskapital på 500.000 kr.

Fordele:

 • Der er begrænset hæftelse.
 • Selskabet har høj kreditværdighed, da selskabet stiftes skal stiftes med 500.000 kr.
 • Selskabet er skattemæssigt fordelagtigt, da underskud kan modregnes i den private indkomst.
 • Vedtægter kan tilpasse efter behov, da aftalefriheden er stor.

Ulemper:

 • Der skal indskydes 500.000 kr. i kapital.
 • Selskabet er ikke så kendt i offentligheden. Selskabsformen er nok mest kendt ved køb af skibe, hvor skibet sælges i anparter, der så betyder, at du som investor kan fratrække underskud i din personlige indkomst. Ulempen er dog, at du også kan risikere at skulle betale indskud i virksomheden.

Interessentselskaber (I/S)

Et interessent selskab består af 2 eller flere interessenter. Interessent selskabet kan stiftes af personer eller selskaber. F. eks kan 2 anpartsselskaber stifte et interessent selskab. Der er ingen krav om kapital indskud. Ofte vil interessenterne lave en aftale, der beskriver hvorledes overskud og arbejdsopgaver deles. Typisk vil interessenterne have indskudt kontanter, og aftalen kan så udfærdiges efter fordelingen af indskudte kontantbeløb?. Interessent selskaber minder i hovedtræk om den selvstændige virksomhedsform.

Fordele:

 • Deltagerne kan fradrage underskud i deres personlige indkomst. Underskuddet der kan fratrækkes er dog bl.a. afhængig af indskudt kapital.
 • Minimale juridiske formaliteter: Et interessentskab oprettes ofte ved, at virksomhedens ejere laver en kontrakt, der indeholder de spilleregler, der skal gælde mellem interessenterne, hvilket kunne være: indskydelse af kapital, forkøbsret til hinandens ejerandele, ledelse af virksomheden, vedtagelse af beslutninger.
 • Begrænset varighed: Der kræves ingen formel procedure med henblik på at afslutte partnerskabet.
 • Udvidet deling af ledelsesansvar, dvs.: “to hoveder er bedre en et.”

Ulemper:

 • Potentiale for dødvande’ hvis partnerne ikke er enige om forvaltningen af virksomheden.
 • Solidarisk hæftelse, Ejerne af et interessentskab hæfter for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, og de gør det personligt, solidarisk og med alt, hvad de hver især ejer og har. Det betyder, at hvis jeres virksomhed fx ikke betaler afdraget på et lån til tiden, så kan den, der har beløbet til gode, kræve det betalt fuldt ud af en hvilken som helst af jer. Det gælder, uanset hvad I måtte have aftalt indbyrdes om jeres hæftelse for virksomheden.
 • Medmindre partnerskabsaftalen bestemmer andet, vil dødsfald eller en partners konkurs, eller en partners ønske om at trække sig ud af partnerskabet, resultere i opløsning af partnerskabet.

Iværksætter-selskaber

Som noget nyt har Danmark indført en mulighed for at stifte et iværksætterselskab, hvor indskuddet blot er 1 kr. Selskabet har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at går selskabet konkurs, hæfter selskabet kun med den indskudte kapital. Ejerne kan således ikke gøres personlige ansvarlige. Det er en betingelse for selskabet, at 25 % af årets overskud, skal overføres til selskabets kapital. Når selskabet således har "opsparet" 50.000 kr., kan selskabet omdannes til et ApS. Selskabet kan ikke udbetale udbytte før selskabet har opsparet 50.000 kr. Bortset fra du kan stifte selskabet med en kapital på 1 kr., og du skal opspare 50.000 kr. i kapital, er selskabet stort set identisk med et ApS.

Fordele:

 • Et iværksætterselskab har en eller flere ejere, der kan være såvel fysiske personer som selskaber, fx anpartsselskaber og aktieselskaber. Virksomhedsformen er altså en mulighed, både hvis du starter og ejer din virksomhed sammen med andre, og hvis du gør det alene.
 • Begrænset hæftelse, du hæfter kun med dit indskud.

Ulemper:

 • Selskabet er underlagt samme lov som anpartsselskaber og skal indgive regnskaber til erhversstyrelsen, som er offentlig tilgængelige.
 • Virksomheden skal afholde årlige generalforsamlinger, og er underlagt offentlig kontrol.
 • Selskabet kan ikke udbetale udbytte, før 50.000 kr. er opsparet i selskabet. Selskabet kan dog stadig udbetale løn til ejerne.

Anparts selskaber (ApS)

Et anpartsselskab eller forkortet ApS, er et kapitalselskab, som medfører at ejerne (eller en enkelt ejer), kaldet anpartshaver(e), kun hæfter med indskudsbeløbet i modsætning til et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed, hvor ejer(ne) hæfter med hele deres formue. Der skal indskydes 50.000 kr. i indskudskapital. Selskabet er stort set identisk med et Iværksætter selskab.

Ansvarsfraskrivelse: Alt materiale på denne side er kun til uddannelsesmæssige formål. Love ændres ofte. Du bør rådføre dig med din revisor og advokat, før du foretager nogen juridiske beslutninger vedrørende din virksomhed. Vi glæder os over muligheden for at sidde ned sammen med dig for at diskutere dine mål. Hvis du ikke har juridisk repræsentation, kan vi lave en anbefaling, der passer til dine behov. Giv os et opkald på +45 60 57 85 99 i dag!

Ring til os i dag på +45 60 57 85 99

Hvis du ønsker at blive selvstændig eller stifte selskab, skal du udfylde formularen i bunden af denne side og aftale et møde med os. Vi har altid konkurrence dygtige priser på selskabs stiftelser..

*
*

Ang: