Ring til os i dag +45 60 57 85 99
Kærskiftevej 71, 2500 Valby

Interne Kontroller

Aftal et møde Læs mere om vores ydelser

Det kan være en fordel at bruge en med faglig erfaring til at vurdere din virksomheds forretningsgange for at afgøre, om der er passende kontrol for at sikre korrekt håndtering af ressourcer og til at beskytte din virksomhed fra medarbejderens tyveri.

Vi vurderer dine interne kontrolsystemer, så effektiviteten af ​​din virksomheds procedurer bliver klarlagt. Vi kommer med anbefalinger, der hjælper din virksomhed med at blive stærkere og mere rentable ved at korrigere eventuelle ineffektive forretningsgange og procedurer.

Hvad vi kan gøre for dig...

  • Gennemføre funktionsadskillelse, således at opgaver er opdelt, eller adskilt, blandt forskellige medarbejdere. så ricikoen for fejl eller uhensigtsmæssige handlinger reduceres. Ingen personer skal alene have kontrol over alle aspekter af en finansiel transaktion.
  • Sørg for at transaktioner er godkendt af flere personer eller en anden afdeling i din virksomhed, når transaktionerne er i overensstemmelse med den fastlagte politik og midlerne er til rådighed.
  • Sørg for registreringer foretages rutinemæssigt og afstemmes, af andre end den pågældende person eller afdeling, således at man efterfølgende kan fastslå, at transaktionerne er behandlet korrekt.
  • Sørg for, at udstyr, varebeholdninger, kontanter og anden ejendom er sikret fysisk, tælles med jævne mellemrum, og sammenlignes med varebeskrivelser vist på kontrol registreringer.
  • Giv medarbejderne relevant uddannelse og vejledning for at sikre at de har den nødvendige viden til at udføre deres job, er forsynet med en passende grad af ledelse og tilsyn, og er bekendt med de rette kanaler for indberetning af formodede uregelmæssigheder.
  • Dokumenter politikker og procedurer og gør dem tilgængelige for medarbejderne. De dokumenterede politikker og procedurer giver dag-til-dag vejledning til dine medarbejdere og ved videreførelse af opgaver i tilfælde af medarbejdernes fravær.
  • Bedøm foranstaltninger på området så du kan fastslå, om resultaterne er i overensstemmelse med de fastlagte formål, og om opgaverne bliver gennemført som planlagt.