Ring til os i dag +45 60 57 85 99
Kærskiftevej 87, 2500 Valby

Konkurs

Aftal et møde Læs mere om vores ydelser

På vej mod en personlig konkurs. Det er meget vanskeligt af få eftergivet personlig skattegæld. Skat kræver for det første, at du er socialt udsat, d.v.s.: hvis du har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, arbejdsløshedsdagpenge i mindst 3 år ud af en periode på 4 år. Det er en betingelse, at du nu har fået arbejde, har fået fleksjob, er under uddannelse eller under revalidering, og at du ikke længere får kontanthjælp. (Vi formoder den tidligere dagpende periode på 3 år, automatisk er ændret til en dagpenge periode på 2 år, ud af en periode på 3 år?.)

Har du virksomhed med begrænset ansvar, vil skatte gæld som hovedregel blive en del af konkurs massen og dermed blive "eftergivet". Hvis du ikke opfylder ovenstående regler, vil skat fortsætte jagten uanset om du er gået personlig konkurs. Korrekt planlægning af en "før-konkurs-plan" er nøglen til at afgøre, om du skal vælge en konkurs eller finde andre løsninger på din eller dit selskabs gæld.